Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Ny veileder om standarder for identifikasjon og sporbarhet i helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse har nå publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet på ehelse.no.

Les nyhetssak

Helsedataprogrammet: Innsynsløysingar styrker personvernet

Alle innbyggarar har rett til innsyn i kva helseopplysningar som er lagra om dei. I september blir tre nye register tilgjengelege for innsyn på helsenorge.no.

Les nyhetssak

Grunnmur bind saman alt vi gjer

Det var rekordmange påmelde til årets arkitektur- og standardiseringsdag – heile 450 personar både i og utanfor helse- og omsorgssektoren hadde meldt interesse.

Les nyhetssak

Sykepleiepraksis blir en integrert del av SNOMED CT

– Vi har lenge anbefalt en kombinasjon av ICNP og SNOMED CT til fremtidens systemer for sykepleiedokumentasjon, forteller forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun uttrykker stor tilfredshet med den nye avtalen.

Les nyhetssak

Samler sektoren om ny plan for pasientens legemiddelliste

– Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, og vi har allerede tatt flere grep for å sikre fremdrift og kvalitet, sier Christine Bergland. Det er lagt en ny plan som nå drøftes med sektoren.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse