Søk

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere helse-Norge.

Bruk av åpne API: Gi dine innspill til ny veileder

Direktoratet for e-helse laget et utkast til en ny veileder for åpne API. Vi ønsker nå innspill fra leverandører, brukere og andre med interesse for fagfeltet.

Les nyhetssak

Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester

Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.

Les nyhetssak

Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav

Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse