Søk

Vi jobber for et enklere helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere helse-Norge.

Velkommen til E-helsedagen 2020!

6. mars 2020, Gamle Museet, Dronningensgate 4, 0152 OSLO

6. mars inviterer Direktoratet for e-helse til en spennende fagdag om trender og utviklingstrekk innen e-helse. Det blir foredrag, paneldebatt og live-podcast fra scenen om digitalisering i helsesektoren.

Støtter forslag til e-helselov

- Med forslaget til ny e-helselov viser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de er villige til å ta strukturelle grep for å få mer fart på digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Det er jeg glad for, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak

Ny undersøkelse bekrefter: Normen brukes i helsesektoren

Norm for informasjonssikkerhet og personvern er godt innarbeidet som felles kravsett for helse- og omsorgssektoren. Det viser en ny undersøkelse som et ledd i arbeidet med Nasjonal e-helsemonitor.

Les nyhetssak

Pasientjournal: Hvorfor felles løsning for kommunene?

En felles kommunal journalløsning vil gi tryggere helsetjenester for deg og meg, bedre støtte til helsepersonells arbeid og gjøre det lettere å få løsninger for velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging ut til flere.

Les nyhetssak

Hva skjer i Legemiddelprogrammet i 2020?

Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene (RHF) samfinansierer Legemiddelprogrammet i 2020.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse