Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Et viktig oppdrag på veien mot en sammenhengende helsetjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for helhetlig samhandling. Dette er et viktige skritt på veien til å gi innbyggere og helsepersonell i helse- og omsorgssektoren bedre mulighet til å samhandle og utveksle informasjon digitalt.

Les nyhetssak

Klarsignal for helhetlig samhandling og Akson journal

Rett før jul vedtok Stortinget neste års statsbudsjett. Regjeringens foreslåtte rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen ligger i budsjettet, og dermed har helhetlig samhandling og Akson journal fått klarsignal.

Les nyhetssak

Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak finalister til Bedre stat-prisen 2021!

– Selv om vinneren ikke er kåret enda er vi veldig stolte av at Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak er to av tre finalister til Bedre stat-prisen 2021, sier fungerende direktør i Direktoratet for e-helse Karl Vestli.

Les nyhetssak

Helsedataservice til Tynset

Mandag 21. desember offentliggjorde regjeringen at hovedtyngden av Helsedataservice som førstelinjetjeneste legges til Tynset. Direktoratet for e-helse har det organisatoriske ansvaret.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse