Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Fem i sektoren om veikartet for nasjonale e-helseløsninger

Gjennom godt samarbeid med aktørene i helsesektoren har Direktoratet for e-helse laget Veikart for nasjonale e-helseløsninger. Vi tok en prat med noen av bidragsyterne for å høre mer om hva veikartet betyr for deres virksomhet, og hva de mener blir viktig for å lykkes med veikartsarbeidet fremover.

Les nyhetssak

Ny løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest

En ny nasjonal løsning sikrer at helsepersonell enkelt kan rapportere svar på korona-hurtigtester til Folkehelseinstituttet. Dermed blir svarene enkelt tilgjengelig for de som trenger dem.

Les nyhetssak

Veikart for nasjonale e-helseløsninger lansert

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Direktoratet for e-helse utarbeidet et veikart for nasjonale e-helseløsninger. Veikartet gir en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, avhengigheter og risiko for arbeidet fremover.

Les nyhetssak

Slutter som e-helsedirektør

Christine Bergland har sagt opp, og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse. – Tiden er moden for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen, sier hun.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse