Søk

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere helse-Norge.

Invitation to industry vendor briefing meeting concerning Akson

January 21st, 09.00 - 10.30, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo

January 21st, 2020: Akson is the planning project for a national electronic health record for primary care services and a national health sector information exchange.

Støtter forslag til e-helselov

- Med forslaget til ny e-helselov viser Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de er villige til å ta strukturelle grep for å få mer fart på digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. Det er jeg glad for, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak

Pasientjournal: Hvorfor felles løsning for kommunene?

En felles kommunal journalløsning vil gi tryggere helsetjenester for deg og meg, bedre støtte til helsepersonells arbeid og gjøre det lettere å få løsninger for velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging ut til flere.

Les nyhetssak

Direktoratet for e-helse med ny rolle fra 1. januar

De nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse