Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Ny rapport om helhetlig samhandling for digital hjemmeoppfølging

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tilby stadig flere helsetjenester i hjemmet. I en ny rapport beskriver Direktoratet for e-helse hvordan vi kan etablere en nasjonal tilrettelegging, slik at digital hjemmeoppfølging kan bli en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Les nyhetssak

Økt satsing på e-helse i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår et rekordstort løft for den nasjonale e-helseutviklingen med økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

Les nyhetssak

Statsbudsjettet 2021: Viktig milepæl i realiseringen av Akson

Regjeringen foreslår et rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen med en økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Sentralt i satsingen står arbeidet med å etablere helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning, også kjent som Akson. Akson skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen.

Les nyhetssak

Raskere innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak forenkler overvåkningen av koronapandemien

Digital meldegang, enkel utfylling og rask kommunikasjon legger grunnlaget for økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i registreringen av dødsfall og dødsårsak, samt bedre beredskap ved pandemier.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse