Søk

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere helse-Norge.

Enklere helsehverdag for studenter

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no.

Les nyhetssak

På anskaffelse for Helseanalyseplattformen

Direktoratet for e-helse går nå ut i markedet for å finne den beste løsningen for data- og analysetjenester som skal utgjøre sentrale deler av Helseanalyseplattformen.

Les nyhetssak

Folk vil dele sine helsedata

95 prosent av nordmenn er positive til at egne helseopplysninger brukes til forskning, så lenge et godt personvern er ivaretatt. Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Direktoratet for e-helse blant 1318 innbyggere.

Les nyhetssak

Innspillsmøte: Ny versjon av Normen

23. september fra 10.00 til 12.00, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Åpent innspillsmøte for Normen versjon 6 mandag 23. september.

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse