Søk

Aktuelt

Møt Direktoratet for e-helse på Arendalsuka
Vi skal blant annet snakke om sikre pasientdata, forebyggende helseteknologi og datakappløp i helsesektoren.
Nå er det blitt enklere å rydde i e-resepter
Leger trenger ikke lenger å be om pasientens samtykke for å se e-resepter.
50 kommuner sier ja til kjernejournal
Nærmere 50 kommuner ønsker å ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.
Nye ehelse.no lansert i dag
Direktoratet for e-helse lanserte i dag sine nye nettsider. Målet er å gjøre nettsidene bedre for deg som bruker dem, og samtidig gjøre e-helse forståelig for flere.
Innspill til konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen v.0.5
Helsedataprogrammet ønsker innspill på konkurransegrunnlag for Helseanalyseplattformen.
Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)
Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL) i kraft.
Klarsignal for videre arbeid med felles journal- og samhandlingsløsning
– Vi kan nå ta neste steg mot en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.
Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan
Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
Ny utgave av helsespråket SNOMED CT er lansert på norsk
Nå lanseres første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk, SNOMED CT. Dette er med på å gi bedre tjenester for pasienter, leger, sykepleiere og mange andre i og utenfor helse- og omsorgstjenestene.
Tryggere med e-helse
En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene
Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal
Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.
Bruken av e-helse øker kraftig
Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.
Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitet
Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummer
27. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt
Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene
Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
Anbefaler videre utprøving av knutepunkt
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no
Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018
15. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.