Søk

Direktoratets høringer

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

Høringssvar 2019

Høringssvar 2018

Tittel Høringsinstans Frist Svar med lenke
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 1. 
februar 2018
Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften) (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 9. mai 
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Stortingsmelding om helsenæringen (regjeringen.no) ​Helse- og omsorgsdepartementet ​14. mai 
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (regjeringen.no) ​Finansdepartementet 30. juni
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) ​Kunnskapsdepartementet ​1. august 2018 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) (regjeringen.no) Helse-og omsorgsdepartementet 6. august 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) (regjeringen.no) ​Helse- og omsorgsdepartementet ​27. september 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften (regjeringen.no) ​Helse- og omsorgsdepartementet 26. september 2018 Vårt høringssvar (PDF)

​Forskrifter til ny sikkerhetslov (regjeringen.no)

Forsvarsdepartementet 1. oktober 2018 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Revidert forslag til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser og forslag til Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser (difi.no) Direktoratet for forvaltning og ikt 19. oktober 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Rapporten Evaluering av Norsk arkivstandard (arkivverket.no) Arkivverket ​9. november 2018 Vårt høringssvar (PDF)

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei