Søk

Direktoratets høringer

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

Høringssvar 2019

Tittel Høringsinstans Frist Svar med lenke

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Justis- og beredskapsdepartementet 2. desember 2019 Høringssvar NOU 2019 5 Ny forvaltningslov (PDF)

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet 9. desember 2019

Høringsuttalelse til forslag til lov om e-helse (e-helseloven) og endringer i forskrift om IKT-standardisering (PDF)

Delsvar på høringen:

Vårt høringssvar (regjeringen.no)

Høringsuttalelse NOU 20199 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (regjeringen.no) Kulturdepartementet 2.desember 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) Helse- og omsorgsdepartementet 4. november 2019 Svar på høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm) (PDF)
Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 26.september 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 19. september 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Høring Nasjonal veileder for legevakt Helsedirektoratet  15. september Svar på høring om nasjonal veileder for legevakt (PDF)
Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. September Svar på høring om forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming (PDF)
Forslag til ny barnevernslov (regjeringen.no) Barne- og familiedepartementet 1. august 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten Statens legemiddelverk 1. juni 2019

Vårt høringssvar (PDF)

Vedlegg til høringssvar (PDF)

NOU 2018:16 Det viktigste først (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 22. mai 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett (regjeringen.no)  Justis- og beredskapsdepartementet 22. mars 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) ​Kunnskapsdepartementet 3. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag om endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (arkivverket.no) Arkivverket 1. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet ​20. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (regjeringen.no) Forsvarsdepartementet 12. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Implementering av gjennomføringsrettsakter, selvdeklarasjonsforskrift og rammeverk til eIDAS-forordningen (regjeringen.no) NFD/KMD 7. februar 2019 Vårt høringssvar (PDF)

Høringssvar 2018

Tittel Høringsinstans Frist Svar med lenke
Rapporten Evaluering av Norsk arkivstandard (arkivverket.no) Arkivverket 9. november 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Revidert forslag til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser og forslag til Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser (difi.no) Direktoratet for forvaltning og ikt 19. oktober 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Forskrifter til ny sikkerhetslov (regjeringen.no) Forsvarsdepartementet 1. oktober 2018 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 26. september 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 27. september 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 6. august 2018 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) ​Kunnskapsdepartementet 1. august 2018 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (regjeringen.no) Finansdepartementet 30. juni
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Stortingsmelding om helsenæringen (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 14. mai 
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften) (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 9. mai 
2018
Vårt høringssvar (PDF)
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 1. 
februar 2018
Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei