Søk

Direktoratets høringer

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

Høringssvar 2020

Høringssvar 2019

Tittel Høringsinstans Frist Svar med lenke

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Justis- og beredskapsdepartementet 2. desember 2019 Høringssvar NOU 2019 5 Ny forvaltningslov (PDF)
Høringsuttalelse NOU 20199 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (regjeringen.no) Kulturdepartementet 2.desember 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) Helse- og omsorgsdepartementet 4. november 2019 Svar på høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm) (PDF)
Revidert forvaltningsstandard for omgrepsharmonisering og omgrepskoordinering Digitaliseringsdirektoratet 29. oktober 2019 Høringssvar - revidert forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepskoordinering (PDF)
Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 26.september 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 19. september 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Høring Nasjonal veileder for legevakt Helsedirektoratet  15. september Svar på høring om nasjonal veileder for legevakt (PDF)
Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. September Svar på høring om forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming (PDF)
Forslag til ny barnevernslov (regjeringen.no) Barne- og familiedepartementet 1. august 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Endringer i koder for bruksområde til apoteketiketten Statens legemiddelverk 1. juni 2019

Vårt høringssvar (PDF)

Vedlegg til høringssvar (PDF)

NOU 2018:16 Det viktigste først (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet 22. mai 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett (regjeringen.no)  Justis- og beredskapsdepartementet 22. mars 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (regjeringen.no) ​Kunnskapsdepartementet 3. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag om endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger (arkivverket.no) Arkivverket 1. mars 2019 Vårt høringssvar (PDF)
Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre (regjeringen.no) Helse- og omsorgsdepartementet ​20. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (regjeringen.no) Forsvarsdepartementet 12. februar 2019 Vårt høringssvar (regjeringen.no)
​Implementering av gjennomføringsrettsakter, selvdeklarasjonsforskrift og rammeverk til eIDAS-forordningen (regjeringen.no) NFD/KMD 7. februar 2019 Vårt høringssvar (PDF)

Leter du etter eldre høringssvar? Ta kontakt med Jon-Torgeir Lunke.
 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei