Søk

E-læringskurs i medisinsk koding

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

Om medisinsk koding

Vi bruker medisinske koder for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for, og hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene får. Disse opplysningene bruker vi blant annet til planlegging av helsetjenestene, og de er også et viktig grunnlag for finansiering.

For at beskrivelsen av aktiviteten i helsevesenet skal bli korrekt er det viktig at kvaliteten på kodingen er god. Personell i helsetjenesten som registrerer koder må ha god kjennskap til kodeverkene og de ulike reglene for bruk av kodeverkene, slik at de velger riktig når de skal registrere koder som skal rapporteres til medisinske registre.

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

E-læring i medisinsk koding

Direktoratet for e-helse har laget 10 e-læringskurs med tema medisinsk koding. Målgruppe for disse kursene er personell som bruker de kliniske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten.

Kursene er tilgjengelige fra sykehusenes lokale læringsportaler. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset fra lenken på denne nettsiden.

Kursene er satt sammen av en teoridel med øvelser, og en test. For å fullføre kurset må du ha bestått testen. I alle kursene kreves det 80 % riktige svar for å bestå testen.

Vi anbefaler at du tar kursene fra en PC, da løsningen ikke er like brukervennlig fra nettbrett eller mobiltelefon.

Grunnkurs 1 "Hva er medisinsk koding?"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Basisinnføring i sentrale begreper for medisinsk koding. Innføring i hva de aktuelle kodeverkene brukes til.

Ta kurset "Hva er medisinsk koding" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Grunnkurs 2 "Hvordan finne riktig kode?"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Veiledning i bruk av søkeverktøyet FinnKode, og dokumentet "Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten"

Ta kurset "Hvordan finne riktig kode?" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1:17.04.2018

Kurs 3 "ICD-10-koder for sepsis"

Målgruppe: Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste som registrerer sepsis-koder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i avdelinger som behandler pasienter med sepsis.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår reglene for sepsiskoding, og illustrerer med pasienthistorier. Koding ved sepsis hos nyfødte og hos gravide/fødende/barselkvinner er ikke med i dette kurset, da dette vil bli dekket i kommende kurs.

Ta kurset "ICD-10-koder for sepsis" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Kurs 4 "Hva er sverd/stjernekoding?"

Målgruppe: Personell i alle fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten som registrerer sverd/stjernekoder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i alle fagmiljøer, både somatikk og psykiatri.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår prinsippene for bruk av denne kodekombinasjonen.

Ta kurset "Hva er sverd/stjernekoding?" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Kurs 5 "Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn"

Målgruppe: Alle fagmiljøer i somatikk og psykiatri som bruker de medisinske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Aktuelt for alle som har selvstendig behandlingsansvar, og for kodere.

Tidsbruk: Ca 30 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår hvilke koder ICD-10 har for symptomer og avvikende funn, og regler for bruk av kodene. Kodene står i ICD-10-kapittel XVIII , og kalles også "R-koder".

Reglene for bruk av R-koder for sepsis og septisk sjokk omtales i kurs 3 "ICD-10-koder for sepsis"

Ta kurset "Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Kurs 6 "Koding ved kreftsykdom, del 1: Utredning og primærbehandling"

Temaet "Koding ved kreftsykdom" er fordelt på to separate kurs. Dette kurset er del 1.

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder for kreftsykdom. Aktuelt for leger og kodere.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: Kurset gjennomgår ICD-10-koding ved utredning, behandling og etterkontroll av kreftsykdom.

Ta kurset "Koding ved kreftsykdom, del 1: Utredning og primærbehandling" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Kurs 7 "Koding ved kreftsykdom, del 2"

Dette kurset er del 2 med temaet "Koding ved kreftsykdom".

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder for kreftsykdom. Aktuelt for leger , personell ved cytostatikapoliklinikker og kodere.

Tidsbruk: Ca 20 minutter

Innhold: I den obligatoriske delen av kurset gjennomgås ICD-10-koding ved adjuvant kreftbehandling, komplikasjoner til behandlingen, og koding ved tilbakefall og metastaserende sykdom. Kurset går også gjennom koding ved arvelig disposisjon for kreft, og hvordan en koder ved innsetting av vaskulær injeksjonsport (VAP). I den frivillige delen av kurset gjennomgås koding ved overlappende svulst, koding ved endokrine svulster og koding ved kreft i egen sykehistorie.

Ta kurset "Koding ved kreftsykdom – del 2" (didac.no)

Publisert i versjon 1.1: 17.04.2018

Kurs 8 "Koding ved diabetes mellitus"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder og prosedyrekoder ved kontakter med diabetikere.

Aktuelt for leger, kodere, diabetessykepleiere og ernæringsfysiologer.

Tidsbruk: Ca 30 minutter

Innhold: I den obligatoriske delen av kurset gjennomgås strukturen i ICD-10-kodene for diabetes mellitus, og koding ved komplikasjoner knyttet til sykdommen. I en frivillig del av kurset gjennomgås koding ved diabetiske fotsår, koding ved opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr, og koding ved kartlegging og veiledning i kosthold.

Versjon 2.0 viser gyldige prosedyrekoder fra og med 2019, ingen endringer utover dette.

Ta kurset "Koding ved diabetes mellitus" (didac.no)

Publisert i versjon 2.0: 09.01.2019

Kurs 9 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1"

Målgruppe: Alle i spesialisthelsetjenesten som registrerer koder knyttet til helsehjelp hos gravide, fødende og barselkvinner.

Aktuelt for leger, jordmødre og kodere.

Tidsbruk: Ca 30 minutter

Innhold: Kurset går igjennom bruk av ICD-10-kodene som er spesielle for svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset viser prinsippene for koding ved ukompliserte forløp, og ved utskriving og overflyttinger etter fødsel. Problemstillingene belyses med eksempler og øvelser.

Ta kurset "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1" (didac.no)

Publisert i versjon 1.0: 09.01.2019

Kurs 10 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2"

Målgruppe: Alle i spesialisthelsetjenesten som registrerer koder knyttet til helsehjelp hos gravide, fødende og barselkvinner.

Aktuelt for leger, jordmødre og kodere.

Tidsbruk: Ca 30 minutter

Innhold: Kurset går igjennom ICD-koder som er aktuelle å bruke ved avkreftet mistanke om et problem, ved blødninger, ved abort, ved diabetes og ved infeksjoner. Problemstillingene belyses med eksempler og øvelser.

Ta kurset "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2" (didac.no)

Publisert i versjon 1.0: 23.04.2020

Nedlasting av kurs til lokale læringsportaler

Alle kursene er scorm-kompatible og kan lastes ned til lokale læringsportaler. Forvaltere av læringsportaler som ønsker tilgang til direktoratets nedlastningsområde for de aktuelle zip-filene, kan sende e-post til [email protected] og be om å få tilgang. Merk henvendelsen "E-læring i medisinsk koding".

Avsluttede e-læringskurs

Kurs i medisinsk koding (Helse Sør-Øst) og Selvtest i medisinsk koding (kith.no) er tatt ut av bruk fra 1. juni 2017.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei