Søk

Anskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøker

Nasjonal IKT HF har av de fire helseregionene fått i oppdrag å anskaffe en publiseringstjeneste for enkel publisering av kliniske metodebøker.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
07. februar 2018

Bakgrunn og behov

For å imøtekomme utfordringene utarbeider fagmiljøer i helseforetakene kliniske anbefalinger slik at fagfeller lettere får tilgang til oppdatert kunnskap. Disse anbefalingene utformes gjerne som metodebøker.

I dette prosjektet er det ønskelig å gi bedre støtte til det å publisere og bruke metodebøker ved å anskaffe en publiseringstjeneste som er lett tilgjengelig for klinikere, enkel å etablere og vedlikeholde, og understøtter målet om redusert uønsket variasjon gjennom standardisering rundt beste praksis, tilpasset lokale forhold.

Sentrale behov som må dekkes av denne tjenesten er:

  • mulighet for deling av metodebøker på tvers av helseforetak og helseregioner
  • behov for å få metodebøkene tilgjengelige i samme løsning
  • behov for å tilgjengeliggjøre metodebøker på mobile enheter

Forventede gevinster

Forventede gevinster er reduksjon av unødvendig variasjon og økt kvalitet i pasientbehandlingen gjennom økt kvalitet på kunnskapsstøtte beskrevet i felles, lett tilgjengelige metodebøker.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet avsluttes annet kvartal 2018.

Berørte aktører

Klinikere som lager og bruker metodebøker.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier er Nasjonal IKT HF. Prosjektstyret er oppnevnt av Styret i Nasjonal IKT HF og består av representanter fra de regionale helseforetakene samt Nasjonal IKT.

Sykehusinnkjøp har ansvaret for prosjektledelse. Prosjektet er bemannet med ressurser fra de regionale helseforetakene i tillegg til Sykehusinnkjøp.

Kontakt
Sykehusinnkjøp, Odd Hilt
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
07. februar 2018
Kontakt
Sykehusinnkjøp, Odd Hilt