Søk

Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)

Norge er i ferd med å få et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger.
Fase
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
10. desember 2019

Helse- og omsorgsdepartementet har i den forbindelse gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å koordinere arbeidet med det moderniserte Folkeregisteret i sektoren.

Alle aktører i helse- og omsorgstjenesten blir berørt.

Bakgrunn og behov

Modernisert folkeregister medfører at helse- og omsorgstjenesten må forholde seg til ny informasjonsmodell, nye grensesnitt og nye tjenester. Arbeidsprosesser og løsninger må tilpasses modernisert folkeregister.

Direktoratet for e-helse jobber nå blant annet med ny løsning for Grunndata, hvor grunnleggende informasjon for å løse funksjoner og oppgaver i helse- og omsorgstjenesten ligger. Grunndata inneholder generelle opplysninger og identifikatorer for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre brukere som har en eller annen form for kontakt med tjenesten.

Fra 1.1.2020 overtar Norsk Helsenett ansvaret for Grunndata som del av ny e-helseorganisering.

Første løsning som lanseres fra MF Helse er Persontjenesten, som på sikt vil erstatte dagens Personregister (PREG). Programmet jobber nå med å utvikle og teste ny løsning for å tilby de grunnleggende personopplysningene sektoren har behov for. Det vil bli mulighet for påkobling fra 2021. Virksomheter med kritisk eller alvorlig avhengighet til folkeregisteropplysninger prioriteres.

Etter 31.12.2021 står virksomhetene i fare for å miste tilgang til folkeregisteropplysninger om Persontjenesten ikke er tatt i bruk.

Les mer om Persontjenesten

Virksomhetene oppdaterer Folkeregisteret med både melding om fødsel og melding om dødsfall.

Nasjonal innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak starter i 2020. Fra 1. januar 2022 er det lovpålagt å melde dødsårsak elektronisk.

Elektronisk melding om fødsel er implementert på alle helseforetak med fødeavdeling.

Les mer om elektronisk melding om død og dødsårsak

Forventede gevinster

MF Helse-programmets leveranser vil gi sektoren tilgang til nær sanntidsoppdaterte personopplysninger som både vil ha høyere kvalitet og gi mer informasjon. Dette gir mulighet til å spare tid og kostnader i tjenesteproduksjonen og knyttet til drift og forvaltning av folkeregisterdata. Tilgang til de samme korrekte og sanntidsoppdaterte personopplysningene fra Persontjenesten gir grunnlag for rett identifisering og økt kvalitet på informasjonen i pasientadministrative systemer. Dette er viktig for samhandling på tvers av sektoren, og legger grunnlaget for bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Prosjektet startet 1.3.2016.
  • Konseptrapport utarbeidet og godkjent i sektorstyringsgruppe 07.03.17.
  • Planleggingsfasen ble gjennomført i perioden 07.03.17 – 29.09.17.
  • Leveransedokumentene fra planfasen ble godkjent i sektorstyringsgruppemøte 29.09.17.
  • Fra 01.10.17 ble arbeidet organisert som et program.
  • Utprøving av elektronisk melding om dødsfall er planlagt i perioden 1.9.2018-30.06.2019.

Berørte aktører

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren berøres, enten som konsument og/eller som produsent av folkeregisteropplysninger (melding om fødsel og dødsfall).

Organisering av prosjektet

Programeier er Direktoratet for e-helse. Programeier representerer helsesektoren overfor Skattedirektoratet og deltar i deres eksterne styringsgruppe. Programmet har et programstyre med representanter fra sentrale aktører i sektoren (FHI, kommunerepresentanter, NHN, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse). Det etableres prosjekter med dedikert leveranseansvar. 
I 2019 har programmet hatt følgende prosjekter:

  • MF Helse Konsument – bruk av Folkeregisteret
  • MF Helse Dødsfall – melding om dødsfall til Folkeregisteret

God dialog og koordinering innenfor sektoren står sentralt, og Nasjonal IKT og KS er viktige samarbeidspartnere i MF Helse for innføring av melding om dødsfall og bruk av Folkeregisteret i henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunene.

KONTAKT

[email protected]

RELATERT INNHOLD

Modernisering av Folkeregisteret (skatteetaten.no)

Fase
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
10. desember 2019