Søk

Applikasjonskvittering v1.1

Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon (sarepta)

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Det finnes to versjoner av meldingen. Hvilken versjon som skal brukes er oppgitt i: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering [HIS 1168:2016].

Bruk av standarden 

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk for. For mer detaljer se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 5 første ledd bokstav b). Forskriften sidestiller standarden med Applikasjonskvittering v1.0 [HIS 80415:2004]

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Obligaorisk å bruke Anbefalt å bruke
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter § 6 i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten x  
Virksomheter som sender og mottar andre meldinger som angitt i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering [HIS 1168:2016].   x

 

Utgivers id
HIS 80415:2012
Utgitt
02/2012
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Grunnleggende krav til elektronisk samhandling
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Applikasjonskvittering (HIS 80415:2004)​
Endret
Standarden ble oppdatert 07/2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei