Søk

Epikrise v1.1

Standarden beskriver en melding for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Epikrise v.1.2 (HIS 80226:2014). For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for i henhold til gjeldende lovverk. For mer detaljer se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Gjeldene forskrift sidestiller Epikrise v1.1 og Epkrise v1.2, men i utkast til ny forskrift er Epikrise v1.1 foreslått faset ut. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Spesialisthelsetjenesten X  
Helseforetak og private sykehus X X
Allmennlegetjenesten   X
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X

 

Utgivers id
HIS 80226:2006
Utgitt
09/2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Neste versjon
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei