Søk

Epikrise v1.2

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3. Forskriften sidestiller standarden med Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten X      
Helseforetak og private sykehus X X    
Allmennlegetjenesten   X    
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X X  
Øvrige virksomheter som sender epikriser     X  
Øvrige virksomheter som mottar epikriser       X

 

Utgivers id
HIS 80226:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
​Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)​
Endret
Dokumentet ble oppdatert 15. juni 2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei