Søk

EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

Standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ).

Standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av rusbehandling i en elektronisk pasientjournal (EPJ).

Utvalget av opplysninger tar utgangspunkt i minste basis datasett (MBDS) for rusbehandling fra 2006.

Målgrupper

Anbefalt for
Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

Utgivers id
HIS 1031:2011
Utgitt
06/2011
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
Postmottak, sentralbord
Fant du det du lette etter?
Ja Nei