Søk

Helseopplysninger til lege v1.6

Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Meldingen benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.
  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.
  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.  

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 12. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten X  
Fastleger   X
Utgivers id
HIS 1145:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Helseopplysninger til lege v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 02/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei