Søk

Henvisning v2.0

Standarden beskriver elektronisk overføring av henvisninger.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Dokumentet beskriver elektronisk overføring av henvisninger fra en henvisende instans, for eksempel praktiserende lege eller spesialist, til en helsefaglig tjenesteyter.

Profiler

Denne standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profilene.

Innføring av standarden

Standarden er under innføring

Gjeldende versjoner

Standarder som er obligatoriske i henhold til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Disse vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand.

Utgivers id
HIS 80517:2017
Utgitt
12/2017
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Endret
Standarden ble oppdatert 15. oktober 2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei