Søk

Innspillsrunde: Veileder for helse- og omsorgssektoren om bruk av DigDirs nasjonale arkitekturprinsipper

Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) har publisert overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor på sitt nettsted.

Direktoratet for e-helse har foretatt en vurdering av arkitekturprinsippene med tanke på bruk i helsesektoren. Hovedkonklusjonen er at det er mest hensiktsmessig om arkitekturprinsippene benyttes som definert av DigDir. 

I denne veilederen gir Direktoratet for e-helse tilleggsforklaringer og anbefalinger for helsesektoren til de enkelte prinsippene, og lenker til relevante ressurser som nettsteder og dokumenter. 

Innspillsrunde på dokumentet med frist 30. juni 2020

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på veilederen fra alle med interesse for fagfeltet. 

Vi ber spesifikt om tilbakemeldinger på kapittel 1 Bakgrunn og formål og på tilleggsforklaringer, anbefalinger og ressurser til hvert prinsipp i kapittel 3 Arkitekturprinsippene med veiledning for helsesektoren. 

Tilbakemeldinger på DigDirs prinsipper/prinsipptekst gis direkte til DigDir.

Innspill sendes til [email protected] og merkes sak 20/225

Etter innspillsrunden

Innspillene vil bli vurdert og innarbeidet i endelig versjon av dokumentet som vil bli publisert på ehelse.no. 

 

Utgivers id
HITR 1232 Utkast 2020
Utgitt
04/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Veileder
Kontakt
Arkitekturstyring
Fant du det du lette etter?
Ja Nei