Søk

Innspillsrunde: Veileder for bruk av FAIR-prinsippene for helsedatakilder

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på arkitekturprinsipper for helseregistre

FAIR-prinsippene er veiledende arkitekturprinsipper som skal sikre at forskningsdata kan deles og gjenbrukes. FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable.

Dokumentet er en norsk versjon av de internasjonale prinsippene og er i hovedsak er rettet mot norske helseregistre. Men prinsippene vil også være relevante for andre helsedatakilder som f.eks. helseundersøkelser, biobanker og forskerdatasett.

I tillegg til dokumentet er det laget et evalueringskjema for å vurdere helseregistre opp mot prinsippene. 

Hva kan man gi innspill på?

Alle innspill er velkomne, men direktoratet ønsker spesielt fokus på:

Veileder:

  • Er anbefalingen tydelig?
  • Er formålet med veilederen forståelig?
  • Oppfattes veilederen som praktisk nyttig?
  • Forslag til forbedringer?

Evalueringsskjema:

  • Er skjemaet nyttig og relevant?
  • Er språkbruken god?
  • Forslag til forbedringer?

Hvordan gi innspill?

Innspill sendes til [email protected] og merkes sak 20/375.

Last ned veilederen (PDF)

Last ned evalueringsskjema (Excel)

Frist for innspill: 1. oktober 2020

Prosessen videre

Innspillene vil bli vurdert og innarbeidet i veilederen og evalueringsskjemaet som vil bli publisert på ehelse.no. I tilleggg vil en en oppsummering av innspillene bli gjort tilgjengelig.

Utgivers id
HITR 1236 utkast 2020
Utgitt
06/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Veileder
Kontakt
Helsedataprogrammet
Fant du det du lette etter?
Ja Nei