Søk

Immunologi v1.4 [Svarrapport]

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor immunologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 6. Forskriften sidestiller standarden med Immunologi v1.4 (HIS 1140:2008)

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Virksomheter som utfører immunologiundersøkelser X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer immunologiundersøkelser     X

 

Utgivers id
HIS 1140:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Immunologi v1.3 [svarrapport]
Endret
Standarden ble oppdatert 06/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei