Søk

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett ”Legeerklæring ved arbeidsuførhet IA 08-07.08 Bokmål Fastsatt 10.99” skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks.

Meldingen skal benyttes ved elektronisk innrapportering fra helsepersonell til Nav.

Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. 

Målgrupper

Virksomhetstype Sende obligatorisk 

​​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.   

MERK: Unntak beskrevet i Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

x

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

 

Utgivers id
HIS 80805:2008
Utgitt
06/2008
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Samhandling med NAV
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Fant du det du lette etter?
Ja Nei