Søk

M25.1 Legemidler i bruk

​M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

M25.1 sendes fra multidoseansvarlig lege til apotek. Brukes for førstegangs etablering av multidose, endringer fra legen og for bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek. 

Målgruppe

Virksomhetstype Obligatorisk å sende

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei