Søk

M25.2 Legemidler i bruk – forespørsel om endring

M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

M25.2 sendes fra apotek til multidoseansvarlig lege. Brukes til å formidle forslag til justeringer fra apotek.

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​Apotek som leverer multidosepakkede legemidler x  
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei