Søk

M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding

M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

M25.3 sendes fra apotek til multidoseansvarlig lege. Brukes til å gi informasjon om hva som er pakket og utlevert. Spesifiserer også hva som kan inngå i multidosepakking.

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler X  
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   X

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Utgivers id
HIS 3014:2018
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei