Søk

Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta

Standarden inneholder krav til bruk av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014) ved sending av svar på undersøkelser innen medisinsk biokjemi.

Bruk av standarden

Tabellen under gir oversikt over hvilke virksomheter standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 4. 

Merk

Virksomhet Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
​​Virksomheter som utfører undersøkelser innen medisinsk biokjemi X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer undersøkelser innen medisinsk biokjemi     X
Utgivers id
HIS 1138:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Medisinsk biokjemi v1.3. [svarrapport]
Endret
Standarden ble oppdatert 06/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei