Søk

Medisinske opplysninger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Standarden beskriver en melding som skal benyttes i forbindelse med etablering av en ny tjeneste i pleie- og omsorgstjenesten, og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Fastleger X    
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X  

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

    X

Kommuner, i forbindelse med rehabilitering og habilitering

    X
Utgivers id
HIS 1147:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Medisinske opplysninger v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 02/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei