Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over planlagte og utførte endringer i kodeverk på Volven.no fra september 2019

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no.

For endringer i helsefaglige kodeverk, se egen samleside Kodeverk

For endring av tjenestetyper i Adresseregisteret se også Norsk Helsenetts oversikt over Endringer i AR.

Kontakt

Ved spørsmål kontakt [email protected]

Planlagte endringer

  Utførte endringer

  4101 Betalingskategori

  Nye koder september 2019:

  • 13 Folketrygdfinansiert behandling via Helfo for pasienter bosatt i utlandet, men med medlemskap i folketrygden
  • 32 Selvbetalende pasient etter Eus pasientrettighetsdirektiv
  • 43 Anbudspasient på avtalen for Helse Vest RHF
  • 44 Anbudspasient på avtalen for Helse Midt-Norge RHF
  • 45 Anbudspasient på avtalen for Helse Nord RHF
  • 47 Anbudspasient på avtalen for Helse Sør-Øst RHF
  • 51 Regional kurdøgnfinansiering
  • 60 Forsikringsfinansiert opphold
  • 70 HELFO formidlet opphold ved fristbrudd
  • 80 Opphold på avtale med HF/RHF. Ikke anbudsavtale
  • 90 Godkjent fritt behandlingsvalg (FBV)

  Koder utgått 01.01.2020:

  • 40 Anbudspasienter finansiert via ISF
  • GR Gratis
  • IN Institusjon
  • OF Offentlig forsikring
  • PA Pasient
  • PF Privat forsikring
  • RE Rekvirent
  • TR Trygdekontor

  8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

  Koder utgått 15.02.2021:

  • 3 Norsk pasientregister
  • 8 Saksbehandling pasientopplysninger

  8659 Tjenestetyper for registre

  Ny kode 01.01.2020:

  • 13 Sædgiverregisteret

  Ny tjenestetype 01.06.2020:

  • 14 Norsk diabetsregister

  8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

  Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til 8666 den 01.02.2020

  • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

  Tjenestetype flyttet fra kodeverk 8663 til kodeverk 8666, 01.10.2019

  • KP03 Psykisk helsetjeneste

  8666 Felles tjenestetyper

  Nye tjenestetyper 01.02.2020:

  • 14 Læring og mestring
  • KX19 Primærhelseteam
  • KX17 Fastlege, liste uten fast lege

  Ny tjenestetype 01.01.2020:

  • 13 Helserådgivning

  Ny tjenestetype 01.10.2019

  • KP03 Psykisk helsetjeneste

  8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten

  Ny tjenestetype 15.01.2021

  • AM Akutt- og mottaksmedisin

  Ny tjenestetype 01.06.2020:

  • 12 Behandlingshjelpemidler

  8669 Tjenestetyper for tannhelsetjenesten

  Endret navn på tjenestetype 01.10.2019 til:

  • 1 Allmenn tannhelse

  9040 Virksomhetstype

  Endret navn på virksomhetstyper 01.10.2019 til:

  • 103 Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsetjenester
  • 109 Bandasjist

  9060 Kategori helsepersonell

  Nye koder 01.01.2020:

  • VE Veterinær (fjerner markering som utgått)
  • FB Fiskehelsebiolog

  Endring i kodetekst 01.01.2020:

  • OI Ortopedingeniør endret til OI Ortopediingeniør
  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei