Søk

Endringer i Referansekatalogen for e-helse

Oversikt over aktuelle planlagte endringer, anbefalinger, feilrettinger og nye krav.

Planlagte endringer i standarder

  Pasientlogistikkmeldinger v1.6

  Det er en feil i klassen "PasientParorendeBestiller" i Pasientlogistikkmeldinger v1.6

  Elementet ../TidsfestetHendelse/Anslag skal ha verdi "false" når tidspunktet er endelig.

  Dokumentasjonen oppdateres 15. desember.

  ebXML rammeverk og eb:Manifest

  Det er tvetydigheter i dokumentasjonen til ebXML rammeverk. Beskrivelsen av kardinaliteten til elementet eb:Manifest er feil i to tabeller.

  Riktig beskrivelse er: eb:Manifest er obligatorisk når meldingen har MIME-vedlegg.

  Dokumentasjonen oppdateres 15. desember.

  ebXML rammeverk og SHA-256

  Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering skal endres fra SHA-1 til SHA-256

  Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

  Frister for SHA-256:

  Vi har tidligere kommunisert at frist for å motta hash-algoritme SHA-256-verdier er 1. august 2020, og at frist for utfasing av SHA-1 er 1. februar 2021.

  NAV rekker ikke fristen pga. behov for endringer i programvaren fra deres ebXML-leverandør.

  Vi vil publisere nye frister på denne siden så snart de er fastsatt.

  Nye dokumenter og anbefalinger

  E-resept

  Ny obligatorisk standard ble publisert 30. oktober 2019

  FHIR

  Anbefalingen gjelder fra 1. desember 2019.

  Norske basisprofiler for HL7 FHIR er anbefalt av Direktoratet for e-helse for virksomheter og leverandører som skal utvikle samhandlingsløsninger for datadeling i helse- og omsorgstjenesten.

  Feilrettinger og nye krav

  Standard for hodemelding

  Det var en feil i dokumentasjonen til Standard for Hodemelding (HIS 80601:2006)

  Feilen gjaldt bruk av identifikatorer i klassen Dialogreferanse (ConversationRef).

  Dokumentasjonen ble oppdatert 15. juni 2020 med:

  • Presisering om at Klassen Dialogreferanse (ConversationRef) skal benyttes når meldingen inngår i en dialog
  • Korrigert beskrivelsen av RefToConversation:
   • Referanse til første melding i dialogen. Elementet MsgId fra første melding i dialogen skal benyttes.
  • Korrigert beskrivelsen av RefToParent:
   • Referanse til forrige melding i dialogen. Elementet MsgId fra forrige melding i dialogen skal benyttes.

  Feilen har konsekvenser for meldingene som er listet opp under når disse inngår i en dialog:

  Frister:

  • Alle kan benytte korrekte identifikatorer per i dag.
  • Etter 15. desember 2020 må alle benytte korrekte identifikatorer.

  ebXML rammeverk

  ebXML rammeverk ble oppdatert med errata 15. desember 2019.

  • Signaturalgoritmen er i noen tilfeller feilaktig beskrevet som dsa-sha1, den skal være rsa-sha1
  • Organisasjonsnummer skal ikke benyttes i stedet for HER-id
  • En transportkvittering skal ikke inneholde RefToMessageId i MessageData-elementet
  • Acknowledgment-elementet skal inneholde Reference, dvs. transform-elementer

  Epikrise v1.2

  Epikrise v1.2 ble oppdatert med errata 1. oktober 2019.

  • Kodeverk som skal brukes for å angi Status for medisinering er endret fra 7307 Status for medisinering-S1 til 9101 Legemiddelbruk.
  • Årsak: Kodeverk 9101 Legemiddelbruk benyttes av e-resept, pleie- og omsorgmeldingene og henvisning, og inneholder mer hensiktsmessige koder.
  • Konsekvens: Leverandører må hente koder fra 9101 i stedet for 7307 i feltet Status for medisinering (Status) i klassen Medikamentell behandling (Medication). Datatypen er CS, og derfor er det ingen S-attributt med angivelse av OID.

  Viderehenvisning

  Viderehenvisning ble oppdatert med nye krav 15. mars 2020:

  Avsnitt 5.1:

  • opprinnelig henvisning skal følge med
  • referanse til opprinnelig henvisning skal følge med i ConversationRef Addendum

  Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

  Pleie og omsorgsmeldinger v1.6 ble oppdatert med nye krav 1. august 2019

  Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål. Det kan også være aktuelt for avsender å oppgi ønsket kontakt hos mottaker.

  De mest sentrale opplysningene av denne typen skal oppgis som beskrevet i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmelding

  Standarder trukket tilbake

  Epikrise: Tannhelsetjenesten og Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten

  Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten (HIS 1017:2010) og Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010) er fra 15.03.2020 ikke lenger anbefalt i referansekatalogen.

  I høring fra Helse- og omsorgsdepartementet 28.10.2019 om "Forskrift om IKT-standarder og nasjonale e-helseløsninger" er det foreslått at Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) og Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014) skal brukes for henvisninger og epikriser.

  Disse standardene kan benyttes uavhengig av profesjon og vil også anbefales også for tannhelse.

  Når forskriften trer i kraft skal ikke tidligere versjoner av henvisning og epikrise brukes, og heller ikke profiler knyttet til disse.

  Dokumentene anses nå som historiske og vil ikke bli oppdatert:

  Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

  HISD 80903:2009 er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen. Innholdet i er inkludert i Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006) og Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006)

  EPJ-standarder

  Anbefalingen av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

  Bakgrunn

  Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

  Flere standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har også nådd sine mål og helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt.

  Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

  EPJ-standarder

  Standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten

  Nyhetsbrev

  Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle endringer i referansekatalogen

  Kontakt

  Ved spørsmål ta kontakt med [email protected]

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei