Søk

Orientering om tjenestetilbud v1.6

Standarden beskriver en melding som skal benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formålet er å bidra til økt samarbeid rundt brukeren/pasienten. Meldingen går fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester sendes til pasient/bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester, og etter forespørsel fra lege, pasient eller pårørende.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 13.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten X  
Fastleger   X

 

Utgivers id
HIS 1146:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 08/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei