Søk

Orientering om tjenestetilbud v1.6

Standarden beskriver en melding som skal benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formålet er å bidra til økt samarbeid rundt brukeren/pasienten. Meldingen går fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester sendes til pasient/bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester, og etter forespørsel fra lege, pasient eller pårørende.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 13.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten X  
Fastleger   X

 

Utgivers id
HIS 1146:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 08/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei