Søk

Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklar pasient
  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 15.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt
Helseforetak og private sykehus x    
Pleie- og omsorgstjenesten   x  
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap      x
Andre relevante døgntilbud     x

 

Utgivers id
HIS 1149:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009)
Endret
Standarden ble oppdatert 12/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei