Søk

Patologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Bruk av standarden

Tabellen under gir oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 7.

Merk 

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Virksomheter som utfører patologiundersøkelser X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten   X  

Kreftregisteret

    X
Andre virksomheter som rekvirerer patologiundersøkelser     X
Utgivers id
HIS 1141:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Patologi v1.3 [svarrapport]
Endret
Standarden ble oppdatert 06/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei