Søk

Radiologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført radiologisk undersøkelse til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 8.

Merk

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Bildediagnostiske laboratorier og avdelinger/klinikker X    
Helseforetak og private sykehus   X  
Allmennlegetjenesten   X  
Pleie- og omsorgstjenesten   X  
Andre virksomheter som rekvirerer radiologiske undersøkelser     X
Utgivers id
HIS 1142:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Radiologi v1.3 [svarrapport]
Endret
Standarden ble oppdatert 06/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei