Søk

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Meldingen Tilbakemelding om feil i mottatt melding brukes for å varsle avsender av fagmeldingen om at mottatt melding har feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker likevel ikke kan behandle fagmeldingen. Eksempler på slike feil kan være feilsending som ikke skyldes tekniske feil. 

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomheter standarden er obligatorisk for. 

Høring

Dirktoratet for e-helse har en høring om bruk av standarden, se Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Hjemmel

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 1.

Virksomhet Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende tilbakemelding om feil i mottatt melding X  
​Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp    X
Utgivers id
HIS 1151:2006
Alternativ id
Tidligere tittel: Avviksmelding
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Dialogmelding
Status
Aktiv
Profil av
Endret
Standarden ble oppdatert 07/2019
Kontakt
Meldingshjelp