Søk

NUIT

NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

Mal for toppnotat til NUIT

Møter i 2021

18.02.2021

Sakspapirer møte i NUIT 18. februar 2021 (PDF)

NUIT 18. februar 2021: Vedlegg 5A Sak 6-21 Tiltak til målbilde og plan for internasjonale standarder (PDF)

Presentasjon til NUIT 18. februar 2021 (PDF)

Referat NUIT 18. februar 2021 (PDF)

20.05.2021

Agenda og sakspapirer til møte i NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Referat NUIT 20. mai 2021 (PDF)

07.09.2021 (ekstraordinært møte)

Sakspapirer ekstra møte i NUIT 7. september 2021 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 19-21 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

15.09.2021

Sakspapirer møte i NUIT 15. september 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 25-21 Gevinstrealiseringsplan - medfinansiering til prosjekt Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (PDF)

Vedlegg 4B Sak 25-21 Vedlegg gevinstrealiseringsplan 2021 til Digitaliseringsdirektoratet (PDF)

Vedlegg 4C Sak 25-21 Søknad om medfinansiering v. 1.1 pr 22.1- Digital behandlings- og egenbehandling (Excel)

19.11.2021

Møter i 2020

14.02.2020

Agenda og sakspapirer NUIT 14. februar 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Statusrapport portefølje (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje januar 2020 (PDF)

Presentasjon fra NUIT 14. februar (PDF)

Akson-presentasjon (PDF)

01.04.2020

Saksunderlag ekstraordinært møte NUIT 1. april 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 1. april 2020

13.05.2020

Sakspapirer NUIT 13. mai 2020 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 15-20, Statusrapport nasjonal e-helseportefølje april 2020 PDF)

Vedlegg 2C Sak 15-2,0 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje mars 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 13. mai 2020

Presentasjon møte i NUIT 13. mai 2020 (PDF)

17.06.2020

Sakspapirer ekstra møte 17. juni 2020 (PDF)

Notat "Notat plikt – innføringstidspunkt" (PDF)

Referat NUIT 17. juni (PDF)

Presentasjon 17. juni 2020 (PDF)

09.09.2020

Sakspapirer for møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 9. september 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

15.20.2020

Sakspapirer ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

Referat ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

25.11.2020

Sakspapirer møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 41-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B_Sak 41-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 25. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Møter i 2019

13.02.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 13.feb (PDF)

Vedlegg 3B_NUIT 13.feb Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje (PDF)

Vedlegg 3C_NUIT 13.feb Nasjonal e-helseportefølje (exceloversikt)

Referat fra møte i NUIT 13. feb (PDF)

Presentasjoner fra møte i NUIT 13. februar (PDF)

27.05.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 27.05.19 (PDF)​

Vedlegg sak 24-19 - Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje April 2019 (PDF)

Vedlegg sak 24-19 - Nasjonal e-helseportefølje NUIT 27.05.19 (PDF)

Referat fra møte i NUIT 27. mai (PDF)

Presentasjoner fra møte i NUIT 27. mai (PDF)

19.11.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 19. november 2019 (PDF)

Vedlegg 2A_Sak 31_19 Statusrapport portefølje (PDF)

Vedlegg 2B_Sak 31-19_Nasjonal portefølje 2019 - exceloversikt

Vedlegg 2C_Sak 31-19_Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2019

Vedlegg 6A_Sak 35-19_ Rapport Neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon

Referat fra møte i NUIT 19. november 2019 (PDF)

Presentasjon NUIT 19.11.19 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler, samt når det er planlagt møter med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre
  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Representanter i NUIT

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Navn Virksomhet
Karl Vestli (Leder av NUIT) Direktoratet for e-helse
Morten Fronth-Andersen Helsedirektoratet
Asbjørn Finstad KS
Terje Wistner KS
Wenche P. Dehli Trondheim kommune
Richard Åstrand Oslo kommune
Kristin Brekke Bergen kommune
Terje Jørgensen Bodø kommue
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt RHF
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst RHF
Roger Schaeffer Folkehelseinstituttet
Egil Johannesen Fastlege
Anne-Lise Härter Apotekforeningen
Bente Christensen Norsk Sykepleierforbund
Bodil Rabben

Observatør
Norsk Helsenett SF (NHN)

Darlèn Gjølstad Observatør
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Kontakt

Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse: [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei