Søk

Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og gitt Direktoratet for e-helse i oppgave å lede utvalget og ivareta sekretariatsfunksjonen.

Møter 2021

Vår

Notat: Teknisk beregningsutvalgs vurderinger – vår 2021 (PDF)

Høst

DATO AGENDA REFERAT
1. september
21. september
29. september

Møter i 2020

Bakgrunn og formål

Teknisk beregningsutvalg kommer i tillegg til og vil supplere den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Sektorens forslag til prioriteringer vil foregå gjennom den nasjonale styringsmodellen, mens beregningsutvalget vil vurdere og kvalitetssikre kostnader knyttet til forvaltning og drift av disse prioriteringene. Norsk Helsenett SF deltar i sekretariatet.

Oppgaver og ansvar

Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger skal bidra til transparens og best mulig tallgrunnlag for å beregne betalingen for forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og helsenettet.

Representanter

NAVN VIRKSOMHET
Jon Helge Andersen, fungerende leder

Fungerende divisjonsdirektør divisjon porteføljestyring og divisjon strategi

Direktoratet for e-helse

Siv Ingebrigtsen

Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell

Direktoratet for e-helse
Johan Ronæs

Administrerende direktør

Norsk Helsenett SF
Linn Karin Mydland

Spesialrådgiver

Bergen kommune
Sidsel Nordhagen

Direktør Styring og Virksomhetsutvikling

Lørenskog kommune
Martin Fjordholm

Spesialrådgiver/kommuneøkonom

KS
Hanne Gaaserød

Økonomidirektør

Helse Sør-Øst RHF
Bjørn Nilsen

IT-sjef

Helse Nord RHF
Erik M. Hansen

Administrerende direktør

Helse Vest IKT
Egil Johannesen

Fastlege

Medisinsk Senter Fornebu
Anne-Lise Härter

Direktør e-helse

Apotekforeningen

Mandat

Mandat Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei