Søk

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

Helsedataprogrammet

Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker. Programmet skal forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene.

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. 

Felles søknadsskjema på helsedata.no

Er du forsker som søker helsedata? Nå finner du 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no.
Se video
x

helsedata.no

helsedata.no skal gjøre det enklere for forskere å finne helsedataene de trenger.

 

Nyheter

Nå starter byggingen av Helseanalyseplattformen: – Et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning

– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Helsedataprogrammet: Innsynsløysingar styrker personvernet

Alle innbyggarar har rett til innsyn i kva helseopplysningar som er lagra om dei. I september blir tre nye register tilgjengelege for innsyn på helsenorge.no.

Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no

Nå har det blitt enda litt enklare å finne helsedata for forskarar og andre. Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no gir tilgang til fleire variablar og forenklar søkeprosessen.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse