Søk

Helsedata

Norske helsedata er blant de beste i verden. De kan redde liv, skape bedre folkehelse, forbedre ressursbruken og forsterke pasientsikkerheten.

Helsedataprogrammet

Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker. Programmet skal forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers av registrene.

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.

Konseptvalgutredningen av Helseanalyseplattformen er starten på et viktig tverrsektorielt grep for å utnytte det internasjonale fortrinnet som norske helsedata kan gi. 

Felles søknadsskjema på helsedata.no

Er du forsker som søker helsedata? Nå finner du 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no.
Se video
x

helsedata.no

helsedata.no skal gjøre det enklere for forskere å finne helsedataene de trenger.

 

Nyheter

Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no

Nå har det blitt enda litt enklare å finne helsedata for forskarar og andre. Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no gir tilgang til fleire variablar og forenklar søkeprosessen.

Innsyn i MS-register via helsenorge.no

Alle med sykdommen Multippel Sklerose (MS) som har samtykket til deltagelse i Norsk MS-register og biobank, kan nå få se sine egne data via helsenorge.no.

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata vedtatt

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata er nå vedtatt som en normerende retningslinje fra Direktoratet for e-helse.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse