Søk

Korona

Aldri har vi hatt større behov for digitale løsninger

Digitale løsninger spiller en avgjørende rolle i koronasituasjonen. Forslag og innspill helsemyndighetene mottar samles hos oss i en koronaportefølje. 

Takket være video kan vi snakke sammen helt uten smittefare

Video gjør hverdagen enklere og tryggere, og styrker kapasiteten i helsevesenet. 

Korona-koder gjør at vi kan overvåke sykdomsutviklingen, og gir bedre grunnlag for smittevernstiltak

Direktoratet for e-helse har ansvar for å lage og oppdatere helsefaglige kodeverk i Norge. 

Til legen digitalt
1000% økning i bruk av e-konsultasjon hos fastlegenen fra februar til mars
Over
50% av alle fastlegekonsultasjoner var e-konsultasjoner de to første ukene etter at de nasjonale tiltakene ble innført
Den nasjonale portalen
10.000.000 besøk på helsenorge.no i mars. Det er over 160 % mer enn normalt

Nyheter

Korona: Raskere prøvesvar via helsenorge.no og kjernejournal

Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Ny løsning gjør at helsepersonell kan se korona-prøvesvar i kjernejournal, og at innbyggere kan se svar på helsenorge.no.

Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.

Korona: Minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale

Direktoratets hovedanbefaling er å bruke videoløsninger spesielt utviklet for helsetjenesten. Hvis spesialløsninger ikke er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.