Søk

Nasjonale e-helseløsninger

1. januar 2020 ble e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).

Dette skal gi økt kraft, tydeligere rollefordeling og bedre bruk av markedet i helse- og omsorgssektoren.

Målet er fortsatt det samme. Flere og bedre helsetjenester for pasientene.

Alle nasjonale e-helseløsninger er tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell, og skal forbedre og forenkle helse- og omsorgssektoren.

Rapporten Utviklingstrekk 2019, som Direktoratet for e-helse la fram i fjor, viser at samtlige tjenester øker i bruk og utbredelse. 

Positive
82 % ønsker digital tilgang til egne helseopplysninger
Innlogging
51 % har besøkt helsenorge.no det siste året
Organdonasjon
255.000 har opprettet digitalt donorkort via helsenorge.no

Nyheter

Direktoratet for e-helse med ny rolle fra 1. januar

De nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).

85 % av landets innbyggere har nå digitalt innsyn i egen pasientjournal

Alle sykehus i Helse Sør-Øst gir nå sine pasienter mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

Tryggere med e-helse

En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Relatert innhold
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse
Fant du det du lette etter?
Ja Nei