Søk

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har det siste året drevet utprøving av et knutepunkt i samarbeid med Oslo kommune.

Målet er å tilrettelegge for at alle kommuner i Norge inkluderer velferdsteknologi i sine helse- og omsorgstjenester.

 

Velferdsteknologisk knutepunkt: Leverandørmøte

20. august fra klokken 08.30 til 11.00, Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Abelia og NHO inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologisk knutepunkt.

Nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt

Informasjonsmøtet for leverandører ble avholdt 4. desember 2018
Se video
x
Sparer tid
200 flere automatiserte journalføringer via knutepunktet per dag
Mange involverte
340 kommuner deltar i velferdsteknologiske prosjekter
Velferdsteknologisk knutepunkt
39 000 journalføringer ble håndtert de første 77 dagene i drift

Nyheter

Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Anbefaler videre utprøving av knutepunkt

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.

Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal

Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse