Søk

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har det siste året drevet utprøving av et knutepunkt i samarbeid med Oslo kommune.

Målet er å tilrettelegge for at alle kommuner i Norge inkluderer velferdsteknologi i sine helse- og omsorgstjenester.

 

Nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt

Informasjonsmøtet for leverandører ble avholdt 4. desember 2018
Se video
x
Sparer tid
200 flere automatiserte journalføringer via knutepunktet per dag
Mange involverte
340 kommuner deltar i velferdsteknologiske prosjekter
Velferdsteknologisk knutepunkt
39 000 journalføringer ble håndtert de første 77 dagene i drift

Nyheter

Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Anbefaler videre utprøving av knutepunkt

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.

Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal

Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse